0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 06/07/2023

Hà Nội mở thêm tuyến đường mới Đông Anh rộng 17m

Thành phố Hà Nội phê duyệt tuyến đường mới Đông Anh rộng 17m từ đê sông Cà Lồ qua trục chính thôn Xuân Nộn và thôn Đường Nhạn theo tỷ lệ 1/500.

Thông tin chi tiết về tuyến đường mới Đông Anh

Tuyến đường đi qua trục chính xã Xuân Nộn. Nhánh 1 chiều dài khoảng 1,25km có điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ, điểm cuối giao với đường phía Nam thôn Xuân Nộn. Nhánh 2 chiều dài  khoảng 1,62km có điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ và nhánh 1 nêu trên, điểm cuối giao với đường phía Đông thôn Đường Nhạn, nhà đất Đông Anh .

Các thông số về kích thước, kỹ thuật, chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường với nội suy cùng điều kiện khống chế cụ thể được xác định chi tiết trên bản vẽ. Tất cả đã được xác định thống nhất trong các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư thôn Xuân Nộn, thôn Đường Nhận.

Trên cơ sở Quy hoạch phân khu đô thị GN (C), các nút giao dọc theo tuyến đường xác định sơ bộ, được duyệt và thống nhất với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức có liên quan công bố công khai chỉ giới đường đỏ được duyệt với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng..

 

Thẻ:

Bài viết liên quan